Výrobky spoločnosti Šivarina spol. s r.o. – pramenitá voda a nealkoholické nápoje boli v minulosti ocenené. V roku 2001 získala pramenitá voda Šivarina čestné uznanie na Grand Prix 2001 a Čestné uznanie generálneho riaditeľa na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2001 v Nitre. V roku 2004 bol našej spoločnosti udelený ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky titul Zlatý kosák za pramenitú vodu Šivarina v rámci Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2004 v Nitre. V roku 2004 sa naša spoločnosť zapojila do projektu pod názvom “Zdravá výživa pre zdravé srdce” v rámci ktorého sme obdržali atest, ktorý potvrdzuje, že pramenitá voda Šivarina je v súlade s ustanoveniami potravinového kódexu SR a vyhovuje kritériám pre požívatiny s priaznivým účinkom na činnosť srdca.