Strážovské vrchy patria k najkrajším pohoriam na Slovensku. Charakteristické pre toto pohorie je, že nemá súvislý hrebeň ako väčšina pohorí, ale viacero menších samostatných hrebeňov. Vďaka veľkej rozmanitosti fauny a flóry tohto pohoria a kvôli ochrane početných významných geomorfologických tvarov a prírodných útvarov, boli Strážovské vrchy v roku 1989 vyhlásené za Chránenú krajinnú oblasť (CHKO). Dominantami Strážovských vrchov sú bralnaté vrchy Strážov, Vápeč a Šivarina.