Podnik Šivarina spol. s r.o. vznikol 23.6. 2000. Prvá myšlienka venovať sa výrobe a produkcii pramenitej vody a ochutených nápojov sa začala realizovať už v roku 1998. Idea firmy bola postavená na existencii vysoko kvalitného zdroja pramenitej vody a na poznaní, že v regióne stredného Považia nebol v tom čase nasýtený trh s uvedenými komoditami domácimi výrobcami.

V súčasnosti sa firma zameriava na realizáciu aktivít vo forme strategického investovania v rámci ktorého sa samostatne prezentuje v oblasti výroby, zásobovania a predaja nealkoholických nápojov. Firma Šivarina spol. s r.o. sa presadila na trhu cenovo prístupnými produktami – pramenitými vodami a ochutenými pramenitými vodami. Tiež sa zaoberá zabezpečením pitného režimu pre firmy vo forme barelovej vody a dodávaním aquamatov. Ďalšou komoditou, s ktorou je spoločnosť na trhu, sú nealkoholické nápoje v KEG sudoch.