Naša spoločnosť ponúka systém pitného režimu pre zamestnancov, a to dodávaním Pramenitej vody Šivarina v bareloch a dispenzorov (aquamatov) na výdaj horúcej alebo chladenej vody. Pramenitá voda Šivarina je dodávaná v 18,9 l polykarbonátových BPA-free recyklovateľných vratných obaloch s hygienickým bezpečnostným uzáverom ,,non-spill“.