ŠIVARINA, spol. s r.o.
Slančíkovej 2
949 01  Nitra

Plniareň Kopec 57
018 31  Košecké Podhradie


e-mail: sivarina@sivarina.sk
tel.: 042/44 733 27
mob: 0905 716 832